کوپله دیزل ژنراتور

کوپله

همانطور که از اسم آن پیداست ، دیزل ژنراتور از دو بخش اصلی دیزل و ژنراتور تشکیل شده است . از آنجائیکه برند های سازنده موتور و ژنراتور متفاوت می باشند و هیچ شرکتی در دنیا نیست که موتور و ژنراتور را با هم تولید کند ، لذا در انتخاب و ایجاد یک دیزل ژنراتور به توان دلخواه ، باید یک برند موتور و یک برند ژنراتور انتخاب نمود . پس از این مرحله فرایند کوپله آغاز می شود. این مرحله شامل فرایند اتصال موتور به ژنراتور ، ساخت شاسی متناسب با آن ، ساخت تابلو کنترل موتور و ژنراتور و ارتباط آن با قسمت های محتلف دیزل ژنراتور می باشد که به این فرایند کوپله کاری می گویند .

فروش انواع دیزل ژنراتور-نخست صنعت ماندگار

کوپله فابریک

دیزل ژنراتور کوپله فابریک چیست؟ دیزل ژنراتور کوپله فابریک به دیزل ژنراتور هایی گفته می شود که در آن ها عمل اتصال موتور به ژنراتور بر روی شاسی در کشور های خارجی و توسط شرکت های خارجی انجام می گیرد به عبارتی دیگر به دیزل ژنراتوری که عملیات کوپله آن در هر کشوری به جز کشور عزیزمان ایران انجام شود دیزل ژنراتور کوپله فابریک می گویند.

تمام دیزل ژنراتور های این شرکت کوپله فابریک هستند.